ÁSZF

GYOPÁR ESZPRESSZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

FOGALMAK:

 • Eladó: PLÁNE Kft.
 • Megrendelő: PLÁNE Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Weboldal: PLÁNE Kft. által üzemeltetett http://gyopareszpresszo.hu elérési cím alatt található weboldal.
 • Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform
 • Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 
 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
  • Név: PLÁNE KFT.
  • Székhely: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 2.
  • Cégjegyzékszám: 10-09-023036
  • Adószám: 11177379-1-10
  • E-mail: gyopareszpresszo60@gmail.com
  • Telefonszám: (06 37) 342 230   
 2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  1.  A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  2. A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
 3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  1. Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  2.  A Megrendelő az online felületen az adatok megadásának elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd bankkártyával vagy banki átutalással tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  3. A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  4.  Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
  5.  A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek  kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül, a dekoráció eltérhet termékenként az illusztrációtól. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
  6. Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyedi díszítés, forma, íz, plusz kiegészítők, olyan torták mely aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben). Ezekre vonatkozó reklamációt, Eladónak nem áll módjában elfogadni.
  7. Az online megrendelés “Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
  8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az online árak eltérhetnek az üzletben lévőktől.
 4. A szerződés létrejötte
  1. Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a “kosárba”, “fizetés” gombok, és az adatok megadását követően a “megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján automatikus visszaigazolást küld,mi csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.
  2. Az Eladó a Vevő ajánlatának elküldését követően egy második levéllel visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött második visszaigazoló email a Vevő számára elérhetővé válik.
  3. Ön a „Megrendelem”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól
 5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  1.  A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza. 
 6. A megbízástól való elállás
  1.  A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
  2.  Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
  3.  A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 72 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
 7. A megbízás teljesítése és a fizetés
  1.  A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon megadott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, online fizetéssel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  2. Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  3. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát/ blokkot a Megrendelő a személyes átvételkor kapja meg.
 8. Minőségi kifogás és szavatosság
  1. Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  2. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 48 óráig jelezheti az Eladónak.
  3. Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
  4.  Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
  5.  Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!
 9. Allergén összetevők és színezékek
  1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy mindegyik termékben előfordulhatnak a következő allergén összetevők:
   • Glutén
   • Tojás
   • Földimogyoró (nyomokban tartalmazhatnak azon termékeink is melyek nem konkrétan mogyorós termékek)
   • Tej
   • Diófélék (nyomokban tartalmazhatnak azon termékeink is melyek nem konkrétan diós termékek)
   • Termékeink édesítőszert nem tartalmaznak.
  2. Továbbá felhasznált színezékeink
   • Narancssárga E110,kinolinsárga E104,Azorubin E122,alluravörös E129, neukockin E124, tartazin E102
  3. Bővebb tájékoztatásért vegye fel velünk a kapcsolatot online vagy személyesen üzletünkben.
 10. Kártérítési felelősség
  1.  Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
  2. Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.
 11. Felelősség
  1. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
  3. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
  4. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.
 1. Adatvédelem
  1. Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.
 2. Az édesipari termékek eltarthatósága
  1. Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
  2. Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő).
 3. Záró rendelkezések
  1. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  2.  A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

PLÁNE Kereskedelmi-, Vendéglátó-, Ipari- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.